(Til hovedsiden)      Ekornvegen Borettslag     (Til hovedsiden)

Ekornvegen borettslag er et rekkehusfelt øverst i Blystadlia i Rælingen kommune.
Borettslaget består av i alt 86 leiligheter, alle bestående av stue, 3 soverom og kjøkken.
Borettslaget er tilsluttet Romerike Boligbyggelag (RoBo), som igjen er tilsluttet Norske Boligbyggelags Landsforbund.
Ekornvegen Borettslag ble bygget i 1982. Mange av de som flyttet inn da laget var nytt bor fremdeles i laget.
Det er forholdsvis lite gjennomtrekk i laget. 2-3 boliger skifter eier i løpet av et normalår. Det viser vel at vi som bor her trives.

I nærmiljøet vårt har vi en barneskole og 2 barnehager. Legekontor og posthus har fosvunnet og er flyttet ned til naboområdet Løvenstad. Tannlege har vi fortsatt og Kirken driver en kirkestue i et av naboborettslagene hvor ungdom i alle aldre kan møtes. Rett utenfor stuedøra ligger Rælingsåsen med sine mange turstier og skiløyper som kan benyttes henholdsvis sommer og vinter.

Kommunikasjon inn til Oslo eller ned til Lillestrøm eller Strømmen er god med flere bussavganger i timen, noe avhengig av når på døgnet vi vil reise.

Ekornvegen Borettslag styres til daglig av et styre bestående av 5 styremedlemmer som velges av beboerne.
I dag har styret følgende sammensetning:

    Leder:                Bjørn Ryen
    Nestleder:         Ole Bele
    Styremedlem:   Per-Ole Thorsen
                                Mona Sjøli Rasmussen
                                Lasse Sydengen (valgt av RoBo)

Dersom du ønsker å bli naboen vår, må du ta kontakt med Romerike Boligbyggelag og spørre om det er noe som er til salgs i Ekorvegen Borettslag. Her er det godt å bo.